Gospodarka odpadami

Z dumą informujemy, iż z dbałością o środowisko opracowaliśmy procedury na potrzeby realizacji
decyzji zezwalającej na przetwarzanie, transport i zbieranie odpadów pochodzących z budowy,
remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych).

Posiadamy zezwolenie na transport, zbieranie i przetwarzanie odpadów z grupy 17.  

Chcesz wiedzieć więcej?

zadaj nam pytanie
+48 664-425-988
biuro@meyer.elblag.pl
Nowina 31a, 82-300 Elbląg