Prowadzimy kompleksowe prace rozbiórkowe i wyburzeniowe, wraz z wywozem lub przekruszeniem powstałego w wyniku rozbiórki gruzu lub złomu. Niwelujemy teren po pracach rozbiórkowych i przygotowujemy tereny pod budowę. Posiadamy doświadczenie w wyburzeniach hal produkcyjnych i magazynowych, budynków mieszkalnych oraz rozbiórek torowisk i dróg. Prowadzimy rozbiórki głównie na terenie miasta Elbląg, Gdańsk, Warszawa. Obsługujemy również całe województwa warmińsko-mazurskie, pomorskie (szczególnie Trójmiasto) i mazowieckie.  

Dysponujemy pełnym parkiem maszynowym do tego rodzaju prac. Posiadamy kruszarki, ładowarki, koparki, osprzęt do koparek typu szczęki kruszące oraz młot, transport wraz z wymaganymi zezwoleniami na przewóz odpadów pochodzących z rozbiórek.

Usługi rozbiórkowe i wyburzeniowe wraz z kruszeniem gruzu

Z dumą informujemy, iż środowisko naturalne nie jest nam obojętne. Opracowaliśmy specjalne procedury na potrzeby realizacji decyzji zezwalającej na przetwarzanie, transport i zbieranie odpadów pochodzących z budowy remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę o ziemię z terenów zanieczyszczonych). Posiadamy zezwolenie na transport, zbieranie i przetwarzanie odpadów z grupy 17.

Usługi rozbiórkowe cennik

Cena usług rozbiórkowych uzależniona jest kilku parametrów. Analizujemy lokalizację prac, stopień skomplikowania, stan obiektu do rozbiórki i oczekiwany stan terenu po zakończeniu prac. Istotnym jest, po czyjej stronie pozostaną obowiązki utylizacji powstałych odpadów. Wycenę prac poprzedzamy oględzinami obiektu przeznaczonego do rozbiórki. Swoim klientom oferujemy korzystne warunki rozliczenia, dlatego zapraszamy do składania indywidualnych zapytań. 

O czym warto pamiętać przed zleceniem wyburzenia ?

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego to rodzaj robót budowlanych, które polegają na demontażu i usunięciu z przestrzeni danego, istniejącego budynku lub jego części. Aby rozpocząć rozbiórkę, zalecamy klientom dopełnienie formalności w postaci zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na taką czynność. Odpowiednie przepisy przewidują jednak także wypadki, w których w ogóle nie są one wymagane. Przypominamy, że przy rozbiórce konieczne jest prowadzenie dziennika rozbiórki. Posiadamy odpowiedni personel oraz doświadczenie w tej dziedzinie.